FORGOT YOUR DETAILS?

RPE dotazník súčasťou web aplikácie

RATE OF PERCEIVED EXERTION

Jedným zo spôsobov, ako sledovať svoje tréningové úsilie, je miera RPE alebo miera vnímanej námahy. Táto metóda merania úrovne intenzity aktivity sa tiež označuje ako Borgova stupnica vnímanej námahy.

RPE je subjektívnym meradlom toho, ako ťažko sa človek cíti pri fyzickej aktivite. Toto pozorovanie je založené na zvýšenej srdcovej frekvencii, zrýchlenom dýchaní a svalovej únave .

Tieto pozorovania zodpovedajú škále, kde čím vyššie je hlásené číslo, tým intenzívnejšie je cvičenie. Je to veľmi jednoduchý, ale pomerne presný spôsob monitorovania a vedenia intenzity cvičenia.

Je dôležité si uvedomiť, že medzi Borgovou stupnicou a stupnicou RPE je malý rozdiel.

Aby sme lepšie porozumeli rozdielu medzi nimi, treba si to predstaviť takto:

Pôvodná Borgova stupnica má rozsah od 6 do 20 (pričom 6 znamená žiadnu námahu a 20 maximálne úsilie). Táto stupnica koreluje so srdcovou frekvenciou človeka alebo s tým, ako unavene sa cíti pri práci.
Upravená stupnica RPE má rozsah od 0 do 10 (pričom 0 znamená žiadnu námahu a 10 maximálnu námahu). Táto stupnica viac korešponduje s pocitom dýchavičnosti.

RPE stupnicu vyvinul vedec Gunnar Borg, ktorý ohodnotil stupnicu od 6 do 20 (Borgova stupnica), ktorá bola v podstate postavená na rozsahu srdcovej frekvencie.

„Akékoľvek číslo si vyberiete na stupnici od 6 do 20, mali by ste k tomu pridať nulu a malo by to zodpovedať vašej aktuálnej pracovnej tepovej frekvencii,“ dodáva. Napríklad, ak bežíte do kopca 30 sekúnd a máte pocit, že je to 11 na Borgovej stupnici, vaša srdcová frekvencia by mala byť 110 bpm.

Aby sme pochopili, ako čísla zodpovedajú konkrétnym aktivitám, uvádzame nasledujúci príklad:

1 na RPE znamená, že ležíte na gauči
10 na RPE znamená, že tlačíte auto do strmého kopca

Ako merať RPE?

Ak používate Borgovu stupnicu a chcete, aby zodpovedala vašej srdcovej frekvencii, skúste nosiť merač srdcovej frekvencie. Srdcovú frekvenciu môžete zmerať aj ručne.

RPE dotazník pre hráčov vo webaplikácii Health Profile:

Športovci majú možnosť každý deň odpovedať na stupnici od 1 po 10 na otázku: Aká je Vaša dnešná záťaž?

Tréneri a manažéri vidia výsledky športovcov a celého tímu v tímových štatistikách.

 

 

 

TOP