FORGOT YOUR DETAILS?

Služby pre organizácie

Do športových klubov, zdravotníckych zariadení, fitness a fyziocentier zabezpečujeme web aplikáciu Health Profile pre požadované množstvo klientov. Digitálna transformácia vašej organizácie sa stane základným predpokladom rastu a ďalšej konkurencieschopnosti.

Na základe definovaných požiadaviek organizácie poskytneme taktiež personálne, technické a právne zabezpečenie na zber, vyhodnotenie a interpretáciu zdravotných, výkonnostných a športových dát vašich zákazníkov. V prípade záujmu taktiež požičiavame alebo prenajímame vybrané meracie zariadenia z oblasti SportTech (GPS, IMU, HR senzorika, elektronické váhy, jumper, FMS kit atď.) aj so zaškolením vášho personálu.

služby pre kluby
TOP