FORGOT YOUR DETAILS?

Tooltip text INFORMAČNÝ SYSTÉM HEALTH PROFILE (ISHP)

Našou spoločnosťou vyvinutý Informačný systém Health Profile je ideálnou pomôckou pre hráčov, trénerov, kluby a manažérov. Na základe merateľných športovo - zdravotných a výkonnostných parametrov dokážeme sledovať dynamiku rastu jednotlivcov, ale aj celých tímov. Vstupné hráčske dáta, s ktorými pracujeme, predstavujú len merateľné parametre (nezohľadňujú mieru talentu, ani ctižiadostivosť samotného športovca). Cieľom vytvorenia tohto systému je poskytovať nezaujaté informácie, ktoré pomôžu hráčom dosahovať vytúžené ciele a klubom manažovať individualizáciu prípravy hráčov s následným zvýšením ich trhovej ceny.

Tooltip text ZDRAVIE

Spolupracujeme s viacerými štátnymi aj neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku aj v zahraničí, ktoré predstavujú tú najvyššiu odbornú garanciu. Zdravotný stav našich klientov je pre nás prvoradý a preto si ho overujeme v pravidelných intervaloch. Niektoré základné lekárske vyšetrenia a prehliadky je u nás povinné predložiť hneď na začiatku spolupráce.
Stravovací režim vytvárame na rôzne časové obdobia po konzultácii s lekárom, výživovým poradcom a kondičným trénerom.

Tooltip text VZDELÁVANIE

Vzdelávací proces u nás prebieha plynule pri konzultáciách so športovcom. V priebehu tvorby Health Profilu získava športovec množstvo nových informácií s ktorými je denne konfrontovaný na ihrisku aj mimo neho. Portfóliom spoločnosti je aj príprava seminárov, konferencií a edukačných blokov s poprednými odborníkmi.

Tooltip text TESTOVANIE
A  DIAGNOSTIKA

Pri tvorbe hráčskeho profilu sa futbalista zúčastňuje rôznych testovaní a diagnostík, ktoré sú orientované napr. na celotelovú analýzu, statickú diagnostiku, functional movement system, záťažové testy (rýchlosť, výbušnosť, sila, odrazová sila, koordinácia), spiroergometriu atď. Testovanie a diagnostiku zabezpečujeme pre jednotlivcov ale aj pre celé družstvá resp. kluby vrámci celej SR. Progres športovcov vyhodnocuje Informačný Systém Health Profile (ISHP).

Tooltip text ANALÝZA A
HODNOTENIE VÝKONNOSTI

Analyzujeme a vyhodnocujeme športovcovu výkonnosť. Na základe výsledkov následne vytvoríme systém individuálnej prípravy (tréning, odpočinok, regenerácia, výživa, stravovanie atď). Po určitej, vopred dohodnutej dobe celý proces zopakujeme a vyhodnotíme. Optimálny čas k uskutočneniu celého cyklu je aspoň 3-6 mesiacov resp. jeden rok.

Tooltip text INDIVIDUÁLNA TRÉNINGOVÁ ČINNOSŤ

Nastavujeme a optimalizujeme individuálne tréningové plány na základe veku, zdravotných možností a aktuálnej výkonnosti. Častokrát sa jedná aj o  doliečovacie tréningové jednotky, prípadne tréningové jednotky v prechodnom období (letná a zimná prestávka). Vyplňte krátky dotazník pre brankárov alebo hráčov

Tréningy realizujeme v indoor aj outdoorovom prostredí alebo si ich zabezpečí športovec sám. Po dohode je možné uskutočniť aj tréningový kemp. Tréningy nastavujeme a vyhodnocujeme aj online pomocou športtesteru.

TOP