FORGOT YOUR DETAILS?

SPOLUPRACUJEME S KLUBMI NA VÝVOJI

Jednou z výhod aplikácie je, že ju dokážeme upraviť na mieru podľa vašich potrieb. Ako príklad môžme uviesť možnosť vytvárať anonymné dotazníky pre vašich klientov alebo personalizovať vami zdieľaný obsah cez rôzne marketingové kanály. Vytvorte si vlastné výkonnostné testy alebo si zvoľte z predvolených a sledujte progres vašich hráčov v prehľadných grafoch. Po diagnostike športovca budete mať pridelené predvolené kompenzačné alebo tréningové cvičenia, aj individuálne tréningové programy s foto a video galériou.

Aplikácia povoľuje ukladať akékoľvek fotky alebo videá z vášho tréningu a diagnostiky. Výsledky testov si dokážete jednoducho exportovať do formátu pdf a odoslať ich klientom na e-mail v podobe hodnotiacej správy s notifikáciou.

Benefitom pre organizácie je možnosť prispôsobenia dizajnu aplikácie na základe klubových požiadaviek (farba, logo).  

TOP