FORGOT YOUR DETAILS?

SLUŽBY

 • VSTUPNÁ ŠPORTOVÁ ANALÝZA + ZRANENIA + OCHORENIA

  50€
  - základná analýza + vyhodnotenie športovo-zdravotného stavu
 • CELOTELOVÁ ANALÝZA TANITA (váženie)

  15€
  - prístrojová analýza + vyhodnotenie
 • FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU

  80€
  - statická diagnostika + vyhodnotenie
  - Functional Movement System
 • FUNKČNÉ A ZÁŤAŽOVÉ TESTY

  120€
  - vytrvalosť, rýchlosť, sila, reakcia, odrazová sila
 • JUMPER

  20€
  - odrazové schopnosti jednotlivca
 • NASTAVENIE INDIVIDUÁLNEHO TRÉNINGOVÉHO PROCESU

  100€
  - vytvorenie dlhodobého individuálneho tréningového plánu v náväznosti na tréningy v klube (konzultácia s kondičným trénerom a lekárom)
 • SPIROERGOMETRIA

  70€
  - bežecký trenažér
 • TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA INDOOR - OUTDOOR

  25 - 40€
  - tréningová jednotka s rôznym zameraním (telocvična, ihrisko, terén)
  - vzorová tréningová jednotka - ukážky (kondičný tréner, lekár)
 • TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA POLAR FLOW

  5€
  - nastavenie individuálneho tréningu pomocou športtesteru online
  (dĺžka, intenzita, spotreba energie, prínos tréningu)
 • GPEXE - individuálny hráč

  25€
  - hodnotenie a analýza tréningu a zápasu
 • GPEXE - skupina 10 a viac členov

  400€
  - hodnotenie a analýza tréningu a zápasu
 • MYSASY

  35€
  - mesačný program ŠPORT
 • NORMATEC RECOVERY ( kompresná regenerácia)

  15€
  - pulzná regenerácia, 50 minút
 • VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

  150€
  - systém športovej výživy
  - diagnostika
 • VYHODNOTENIE AKTUÁLNEHO JEDÁLNIČKA

  90€
  - vyhodnotenie aktuálneho stravovacieho režimu
 • STRAVA - VYTVORENIE NOVÉHO JEDÁLNIČKA

  120€
  - vypracovanie na tréningové obdobie
 • INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV A KONZULTÁCIA

  35€
  - konzultácia s manažérom, lekárom, kondičným trénerom + hodnotiaca správa s fotodokumentáciou
  - priebežná konzultácia

Osobná karta športovca - Health Profile predstavuje systémový prvok v individuálnej príprave hráča. Všetky informácie o jednotlivcovi sú zhromažďované na jednom mieste a vytvárajú tak hráčovi súkromné úložisko dát, ktoré využije počas celej svojej kariéry. Rozsah spolupráce s našim centrom a aj následnú tvorbu úložiska dát si určuje športovec sám. Väčšinu služieb sme schopní zrealizovať na celom území SR aj pre väčšie skupiny čo predstavuje významný benefit pre mužstvá prípadne celé kluby. Progres športovca vyhodnocuje Informačný Systém Health Profile (ISHP).

Ladislav Pavlovič

PharmDr. Ladislav Pavlovič

CEO and Founder
TOP