FORGOT YOUR DETAILS?

"Dáta a digitálne procesy za nimi poskytujú obchodné výhody. Bez údajov ste slepí a nemôžete využiť svoj plný potenciál."

Mario Hillmers
Data Analyst, Otto Group

CIEĽ ČINNOSTI

Zefektívnime a zdynamizujeme prípravu športovca.

Predĺžime čas možnosti hrať vrcholovo tým, že navrhneme športovcovi také riešenia, ktoré budú mať vplyv na jeho zdravotný a výkonnostný stav.

HODNOTENIE ŠPORTOVCA

Predstavuje sériu vzájomne na seba nadväzujúcich vyšetrení, analýz, testovaní a následných odporúčaní určených pre rozvoj profesionálnej kariéry futbalového hráča.

HEALTH PROFILE

Hub Hub Nivy Tower

Mlynské Nivy 5, 821 09

Bratislava

 

NAPÍŠTE NÁM

TOP