FORGOT YOUR DETAILS?

"Dáta a digitálne procesy za nimi poskytujú obchodné výhody. Bez údajov ste slepí a nemôžete využiť svoj plný potenciál."

Mario Hillmers
Data Analyst, Otto Group

CIEĽ ČINNOSTI

Zefektívnime a zdynamizujeme športovú prípravu.

Pozitívne ovplyníme zdravotný a výkonnostný stav.

HODNOTENIE ŠPORTOVCA

Predstavuje sériu vzájomne na seba nadväzujúcich vyšetrení, analýz, testovaní a následných odporúčaní určených pre optimálny rozvoj športovej prípravy klienta.

HEALTH PROFILE

M.C. SKLODOWSKEJ 1

Štadión FC Petržalka

851 04

Bratislava

NAPÍŠTE NÁM

TOP