FORGOT YOUR DETAILS?

WEB APLIKÁCIA

Našou spoločnosťou vyvinutá web aplikácia je ideálnou pomôckou pre hráčov, trénerov, kluby a manažérov. Na základe merateľných športovo - zdravotných a výkonnostných parametrov dokážete sledovať dynamiku rastu jednotlivcov, ale aj celých tímov. Využívajú sa na to už preddefinované testovacie batérie a pridelené cvičenia. Veľkou výhodou je takisto možnosť tvorby vlastných testov a cvičení. Benefitom pre organizácie je možnosť prispôsobenia dizajnu na základe klubových požiadaviek.

DIGITALIZÁCIA ORGANIZÁCIE

Web aplikácia umožňuje digitalizáciu vašich zdravotných a výkonnostných dát. Medzi tieto dáta patria napr. základné parametre z lekárskeho vyšetrenia alebo akýkoľvek klubom vytvorený test. Športovci využívajú možnosť vypĺňať anonymné dotazníky ako napr. RPE dotazník. Pre samotný klub digitalizácia týchto dát predstavuje radikálnu zmenu v manažmente a riadení.

KOMUNIKÁCIA A TVORBA OBSAHU

Tréneri a manažéri používajúci web aplikáciu majú možnosť tvorby vlastného obsahu s využitím nášho newslettru, blogu a sociálnych sietí. Podporujeme tým komunikáciu medzi nimi a samotnými športovcami. Takisto poskytujeme možnosť konzultačnej činnosti s externými odborníkmi v online prostredí. Športovec umožní prístup tretej osobe do svojho profilu s výsledkami kde sa následne vytvorí nezávislá hodnotiaca správa alebo odborný posudok.

SPORTTECH A INOVÁCIE

Pri tvorbe zdravotno - výkonnostných profilov sa športovci zúčastňujú testovaní a diagnostík pomocou rôznych typov zariadení z oblasti SportTech (napr. GPS, HR, IMU senzorika, fotobunky, elektronické váhy atď.). Web aplikácia poskytuje aj možnosť importov dát z týchto typov zariadení. Výrobcovia týchto zariadení a rôzne ďalšie inovačné platformy sú častokrát aj našimi obchodnými partnermi.

SPOLUPRÁCA S FIRMAMI

Ponúkame viaceré možnosti spolupráce s externými firmami. Ako príklad možme uviesť spoločnosť, ktorá klientom našej web aplikácie distribuuje jedálničky pre vybraných hráčom na základe výsledkov meraní z celotelovej analýzy. Ďalším príkladom je tréner, ktorý svojim klientom posiela automatizované cenové ponuky na svoje služby vo svojom fitness centre. Firmy si môžu vytvoriť dlhodobú marketingovú kampaň cez naše prístupy a osloviť tak svoju cieľovú skupinu.

VŠETKO ROBÍME NA MIERU A PRE VÁS

Našu web aplikáciu si nekupujete ako hotový produkt ale spoločne ju tvoríme a vylepšujeme! Všetky funkcionality, testy, cvičenia alebo dizajn vytvárame pre vás tak, aby vyhovovali práve vašim požiadavkám. Sme pre vás partnerom, ktorý vám pomôže dosiahnuť to čo chcete. Našim cieľom je byť najinovatívnejším produktom na trhu v tomto segmente a len vzájomnou spoluprácou sa nám to môže podariť.

TOP